NASZA MISJA

GrinIS tworzymy z pasją i ze świeżym spojrzeniem na działalność w zakresie ochrony środowiska. GrinIS to StartUp, który na podstawie własnych doświadczeń i zgromadzonej wiedzy wypracował metody łączące realizację usług z najnowszymi technologiami, aby informacje dotyczące stanu środowiska były jak najbardziej wiarygodne,a także zaprezentowane w wygodnej dla użytkownika formie. Zdajemy sobie sprawę, że kwestie zarządzania środowiskowego są priorytetem, dlatego wykonywane przez nas inwentaryzacje terenowe oraz opracowania dokumentacji środowiskowej są oparte na wyjątkowej precyzji i dbałości o każdy szczegół. Wierzymy, że od tego jak działamy dziś zależy nasza wspólna przyszłość.

Stosujemy urządzenia mobilne, najnowsze oprogramowania, które znacząco przyspieszają pracę oraz umożliwiają szybkie i przejrzyste raportowanie wyników. Ponadto wykonane przez nas opracowania inwentaryzacji w formie mapy geoinformatycznej- z przejrzystą warstwą informacyjną- ułatwiają zarządzanie danymi pracownikom Jednostek Samorządów Terytorialnych, jednocześnie umożliwiając dostęp do informacji o środowisku dla mieszkańców. Uważamy, że tylko rzetelnie zebrane dane w terenie pozwalają na właściwe wykrycie źródeł problemu i opracowanie rozwiązań naprawczych. Cechuje nas pełna transparentność, otwarta komunikacja zespołu oraz jawne procesy decyzyjne i realizatorskie na każdym etapie projektu. Dodatkowo pełne wsparcie merytoryczne oraz możliwość stałego kontaktu z naszymi pracownikami reprezentują w całości misję GrinIS.

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI

DOŚWIADCZENIE

Wykonaliśmy wiele inwentaryzacji, wizualizacji danych przy użyciu systemów geoinformatycznych oraz opracowań dokumentów strategicznych.

SZKOLENIA

Przeprowadzamy szkolenia dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego z obsługi przygotowanych przez nas systemów.

STAŁY KONTAKT

Zapewniamy stały kontakt z pracownikami firmy w zakresie realizowanych działań, a także doradztwo w dziedzinie ochrony środowiska.

WSPARCIE POREALIZACYJNE

Gwarantujemy wsparcie w obsłudze naszych programów, również po zakończeniu działań wynikających z umowy.

USŁUGI

Geoportale

szczegóły

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

szczegóły

Inwentaryzacje terenowe

szczegóły

Dokumentacja środowiskowa

szczegóły

GEOPORTALE

Wizualizacja danych przy pomocy mapy pozwala na świeże spojrzenie na duży zbiór danych. Wykonujemy pełne systemy informacji przestrzennej w formie geoportalu zgodnie z zapotrzebowaniami zamawiającego. System może mieć formę zamkniętą – tylko do użytku pracowników Urzędu Gminy jak i ogólnodostępny dla mieszkańców. Jesteśmy otwarci na propozycje treści zarówno przez pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego jak i chętnie wysłuchamy propozycji mieszkańców. Udostępnienie danych wpisuje się w unijne rozporządzenie dyrektywy INSPIRE o uwolnieniu danych przestrzennych.

   MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

   Digitalizacja i wizualizacja danych planistycznych

   Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 nakłada na JST obowiązek utworzenia i udostępnienia danych przestrzennych dla dokumentów planistycznych – m. in. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Posiadanie bazy danych w standardzie GIS pozwala na łatwy dostęp do dużego zbioru informacji, przyspiesza proces decyzyjny i pozwala na udostępnienie mieszkańcom za pomocą geoportalu.


   INWENTARYZACJE TERENOWE

   Zespół GrinIS posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu inwentaryzacji terenowych. Od wsparcia przy przygotowywaniu dokumentacji, poprzez realizację w terenie, opracowanie wyników i możliwość konsultacji po zrealizowaniu zadania. Zapewniamy skuteczną akcję informacyjną przed rozpoczęciem prac w terenie. Pozwala to na pozytywny odbiór przez mieszkańców i skutkuje poprawą efektywności wykonywanego spisu. Docieramy do wszystkich posesji na terenie objętym inwentaryzacją. Identyfikację naszych pracowników oraz pojazdów podczas pracy ułatwia jednolite oznakowanie. Uzasadniamy mieszkańcom celowość wykonywanego przedsięwzięcia oraz informujemy o korzyściach i dostępnych możliwościach wsparcia. Informacje zebrane podczas inwentaryzacji przedstawiamy na mapie w technologi geoinformatycznej. Użytkownik może nie tylko zlokalizować interesujące go adresy ale również odczytać z tabeli atrybutów szczegółowe dane odnośnie konkretnego punktu.

   DOKUMENTACJA ŚRODOWISKOWA

   PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

   • Zgodny z wytycznymi Ministerstwa Środowiska z 2017 roku wraz z zaktualizowanymi załącznikami,
   • Na podstawie rzetelne zebranych danych od właściwych jednostek oraz poprzez bezpośredni kontakt,
   • Przeprowadzenie pełnego opiniowania dokumentu w wymaganych instytucjach.

   PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

   • Wraz z konsultacją w Doradztwie Energetycznym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej,
   • Objęcie ankietyzacją zainteresowanych mieszkańców oraz wszystkich budynków należących do JST,
   • Zaplanowanie zadań redukujących zanieczyszczenia na terenie Gminy,

   PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI

   • Przeprowadzenie wywiadu wśród mieszkańców dotyczącego zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych,
   • Sporządzenie bazy danych na podstawie zebranych informacji,
   • Opracowanie dokumentu PONE na podstawie uzyskanych wyników.

   PROGRAM USUWANIA AZBESTU

   • Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów azbestowych z uwzględnieniem wyrobów magazynowanych,
   • Dokument tworzony na podstawie danych z Bazy Azbestowej,
   • Harmonogram usuwania wyrobów do roku 2032 wraz z kosztorysem.

   Kontakt

   Zespół GrinIS

   tel. 511 017 935; 696 160 829

   Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”
   ul. Żurawia 6/12, lok. 766
   00-503 Warszawa

   [one_page_express_contact_form shortcode=”e-mail: grinis@grinis.pl”]