Propozycja zadań własnych do Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Niemcza na lata 2022-2026


Szczegółowe informacje o planowanych zadaniach w ramach realizacji Programu Ochrony Środowiska, tj. lokalizacja, ilość, koszt, zakładany termin realizacji oraz źródło finansowania, itp.

 

Prosimy o uzupełnianie danych zgodnie z zakresem  obowiązków danego referatu. W przypadku braku szczegółowych danych, prosimy również zamieścić taką informacje.

 

Poniżej znajduje się 27 propozycji zadań, które mogą zostać ujęte w przygotowywanym POŚ oraz miejsce do wpisania innych zadań planowanych przez Gminę, w tym zadania, których dofinansowanie ze środków zewnętrznych jest uwarunkowane od zamieszczenia ich w dokumencie strategicznym.

 

Podanie szczegółowych danych jest niezbędne do przygotowania dokumentu oraz właściwego przeprowadzenia procesu opiniowania u organów opiniujących.