Zadanie „Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Jasieniec” jest sfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

logo województwa mazowieckiego