Wierzymy, że od tego jak działamy dziś zależy nasza wspólna przyszłość 💪

GrinIS tworzą reprezentanci młodego pokolenia, dla których odpowiedzialne zarządzanie środowiskiem jest priorytetem. Wyznajemy zasady, że staranność wykonania usług, ich wymiar praktyczny dla samorządów, przedsiębiorstw oraz społeczeństwa wpisuje się w globalny trend poprawy stanu środowiska.

Nasza wiedza, doświadczenie oraz innowacyjne podejście sprawiają, że oferowane przez GrinIS rozwiązania i usługi są doceniane przez odbiorców zadowolonych z ich realizacji, co prowadzi do tego, że nasza współpraca nie kończy się z ostatnim dniem umowy. Jesteśmy zawsze otwarci na doradztwo i kontynuację współpracy przy kolejnych projektach.

Współpraca z samorządami

Doświadczenie

Zrealizowaliśmy wiele inwentaryzacji terenowych, specjalizujemy się w wizualizacjach danych przy użyciu systemów geoinformatycznych oraz opracowaniach dokumentów strategicznych.
Na tej podstawie wypracowaliśmy autorskie metody dla uzyskania najlepszych efektów.

Stały kontakt

Zapewniamy wsparcie w obsłudze naszych opracowań i ewidencji, również po zakończeniu działań wynikających z umowy. Stały kontakt z pracownikami firmy w zakresie realizowanych działań, otwartość na potrzeby, a także doradztwo w każdym zakresie ochrony środowiska.

Szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego z obsługi przygotowanych przez nas systemów, ewidencji oraz wprowadzanych rozwiązań.

Gwarancja dalszej współpracy

Zdobywamy rynek dzięki zadowolonym klientom, kontynuującym z nami współpracę przy kolejnych projektach, a także dzięki ich rekomendacjom naszych rozwiązań i usług.

Mapowe Ewidencje dla Gmin

Przedstawienie informacji przy użyciu interaktywnej mapy pozwala na uporządkowanie zasobów analogowych. Prowadzenie zbiorów informacji środowiskowej wymaga zgromadzenia danych dla wielu punktów na terenie gminy. Tu z pomocą przychodzą rozwiązania GrinIS, które dostosowane pod preferencje zamawiającego, pomogą przejrzyście wyświetlić, posortować i wyeksportować potrzebne dane.

Nasze rozwiązania wykorzystywane są między innymi do prowadzenia ewidencji:

 • Zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Źródeł ciepła
 • Nasadzeń oraz zieleni w gminie
 • Zabytków
Napisz - a wszystko się ułoży!
Grinis

Cyfryzacja Aktów Planowania Przestrzennego

Pomagamy samorządom dostosować się do zapisów wprowadzonego Rozdziału 5a w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717), obowiązujący od 31 października 2020 roku. Wprowadza on obowiązek utworzenia cyfrowych danych przestrzennych, również aktów już obowiązujących!

Wykonujemy digitalizację obowiązujących aktów z postaci analogowej do postaci cyfrowej, a to wszystko aby:

 • Ułatwić dostęp do danych dla każdego przy pomocy internetu
 • Usprawnić pracę pracownikom JST
 • Przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany
 • Zapewnić spójność danych planistycznych dla całego kraju
Grinis

Inwentaryzacje terenowe

Wykonujemy zadania z zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do mieszkańców. Inwentaryzacja dokonywany jest tylko metodą spisu z natury. W trakcie prac używamy urządzeń mobilnych oraz bezzałogowych statków powietrznych – dronów. Zapewniamy skuteczną akcję informacyjną przed rozpoczęciem prac w terenie. Uzasadniamy celowość wykonywanego przedsięwzięcia oraz informujemy o korzyściach i dostępnych możliwościach wsparcia. Wpływa to na pozytywny odbiór przez mieszkańców i skutkuje poprawą efektywności wykonywanego spisu.

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu inwentaryzacji:

 • Wyrobów azbestowych,
 • Indywidualnych źródeł ciepła,
 • Zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,

Wyniki prac wizualizujemy przy pomocy naszego narzędzia – Mapowa Ewidencja dla Gmin

Klauzula przetwarzania danych osobowych – RODO

Sprawdź nas!

Dokumentacja środowiskowa

Strategia Rozwoju Gminy

 • Dostosowana do nowelizowanej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 • Ustalanie kierunków rozwoju zgodnych z przeprowadzoną diagnozą społeczną, gospodarczą i przestrzenną, koncentrując się na udziale opinii mieszkańców.
 • Dokument pozwala skutecznie pozyskiwać środki z funduszy europejskich i innych zewnętrznych źródeł.

Program Ochrony Środowiska

 • Zgodny z wytycznymi Ministerstwa Środowiska z 2017 roku wraz z zaktualizowanymi załącznikami.
 • Na podstawie rzetelne zebranych danych przedstawionych w przystępny sposób.
 • Przeprowadzenie pełnego opiniowania dokumentu w wymaganych instytucjach.
 • Możliwy udział w sesjach Rady.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 • Wraz z konsultacją w Doradztwie Energetycznym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej
 • Objęcie ankietyzacją zainteresowanych mieszkańców oraz wszystkich budynków należących do JST
 • Zaplanowanie zadań ukierunkowanych na pozyskanie środków zewnętrznych

Program Usuwania Azbestu

 • Dokument jest nieodłącznym elementem przeprowadzanych przez GrinIS inwentaryzacji wyrobów azbestowych.
 • Wykorzystanie danych zamieszczonych w Bazie Azbestowej, sporządzenie map rozmieszczenia wyrobów na terenie Gminy.
 • Harmonogram usuwania wyrobów do roku 2032 wraz z kosztorysem.

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska

 • Ocena stopnia realizacji założonych celów.
 • Podsumowanie efektów działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska.
 • Sformułowanie rekomendacji dla udoskonalenia w zakresie ochrony środowiska

Program Ograniczania Niskiej Emisji

 • Przeprowadzenie wywiadu wśród mieszkańców dotyczącego zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych
 • Sporządzenie bazy danych na podstawie zebranych informacji
 • Opracowanie dokumentu PONE na podstawie uzyskanych wyników

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00.

Michał Kozielski

Geograf z wykształcenia, spec od systemów informacji przestrzennej.

+48 511 017 935 grinis@grinis.pl
Magdalena Kmak

Prywatnie i zawodowo ochroniarz środowiska.

+48 730 634 326 biuro@grinis.pl